• Admin

40-vuotisjuhlakokous Valveella 2015

Päivitetty: 10. maalis 2018


40-vuotisjuhlavuoden syyskokous pidettiin kulttuurikeskus Valveella 25.9.2015. Paikalla oli 17 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Saara Heusala ja sihteerinä Maria Rönkä. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Keskustelua käytiin mm. nettisivu-uudistukseen ja 40-vuotisjuhliin liittyen. Psykologiliiton puheenjohtajavaalin vaalitenttiin ja ehdokkaiden esittäytymisiin päädyttiin esittämään seuraavat teemat: Miten huomioidaan pohjoisen ja syrjäseutujen psykologien asema ja miten varmistetaan syrjäseutujen psykologien saatavuus? Toteutuuko asiakkaiden oikeus henkilökohtaiseen ohjaukseen (vrt. etäyhteydet)? Myös psykologipalveluiden asiakkaiden mahdollinen eriarvoistuminen ja psykologien johtamiseen liittyvät ongelmat mietityttivät. Yhdistyksen sääntöjä päivitettiin.


Johtokunnan puheenjohtajaksi vuodelle 2016 valittiin Terhi Mets. Johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin Hanna-Liisa Kärsämä, Kristiina Muhonen, Anu Mäkiniemi, Eeva Tanskanen, Päivi Räty ja Maria Rönkä. Johtokunnan varajäseniksi valittiin Terhi Coutinho, Saara Heusala, Pia Partanen, Päivi Remahl, Virva Siira ja Jussi Tukiainen. Toiminnantarkastajiksi valittiin Auli Ylitalo ja Liisa Hietajärvi, heidän varajäsenikseen Satu Vattulainen ja Tommi Rasi.


Psykologiliiton liittovaltuustoon päätettiin ehdottaa varsinaisiksi jäseniksi Päivi Räty ja Sara Heusala. Varajäseniksi päätettiin ehdottaa: 1. Tommi Rasi, 2. Kristiina Muhonen, 3. Terhi Mets ja 4. Eeva Tanskanen.
4 katselukertaa

Oulun seudun psykologit ry

oulunseudunpsykologit@gmail.com

 

  • Black Facebook Icon

© 2018 Oulun seudun psykologit ry