• Admin

Millaista on hyvä akuutti kriisityö ja auttaako se? (Psykologia-kongressin satoa 2010)

Akuutin kriisityön symposiumissa kommenttipuheenvuoron pitänyt Soili Poijula kritisoi voimassa olevia akuutin kriisityön suosituksia vanhahtavuudesta ja kapea-alaisuudesta. Poijulan mukaan nykyisissä työkäytäntösuosituksissa keskitytään liikaa debriefing-työhön.

Suomen psykologiliitto ja Suomen psykologinen seura perustivat vuonna 2007 Psykologian tieteellisen neuvottelukunnan. Neuvottelukunta yhdistää kokemukseen perustuvia psykologian hyviä käytäntöjä p


arhaaseen mahdolliseen tutkimusnäyttöön ja muotoilee niistä näyttöä hyödyntäviä suosituksia. Niistä ensimmäinen, psykologista työtä akuuteissa kriisitilanteissa kuvaava suositus on valmistunut vuonna 2009 ja julkaistu Psykologia -lehden numerossa1/2010. Psykologien kriisityötä koskevat suositukset on julkaistu Psykologi-lehdessä ja internetissä www.psykologi.fi – sivuilla.Suosituksen pohjana on ollut kuvaus Suomessa tehtävästä psykologisesta auttamisesta akuuteissa kriiseissä ja traumaattisissa tilanteissa.


Symposiumissa esiteltiin lisäksi akuutin kriisityön vaikuttavuutta koskevaa kansainvälistä tutkimusnäyttöä ja suomalaista arviointitietoa. 


Akuutin kriisityön symposium 18.8. Puheenjohtaja: Tuula Hynninen, terveyspsykologian lehtori, Itä-Suomen yliopiston psykologian oppiaine/Psykonet tuula.hynninen@uef.fi Muut esittäjät: Professori Jarl Wahlström, Jyväskylän yliopiston psykologian laitos, Dosentti, kriisipsykologi Salli Saari, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, PsM, projektipäällikkö Mari-Pauliina Vainikainen, Koulutuksen arviointikeskus, Helsingin yliopisto, Psykologi, vaativan erityistason traumapsykoterapeutti Soili Poijula, Oy Synolon Ltd

0 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Ihmisen ja hevosen vuoropuhelu

Suomalaisen ratsastusterapian 20-vuotisjuhlavuoden tavoitteet näkyvyys ja tunnettuus toteutuivat EU-konferenssissa Wienissä huhtikuussa. Seitsemän suomalaista ratsastusterapeuttia matkasi kuulemaan uu

Psykoterapian vaikuttavuus vai tuloksellisuus

Helsingissä elokuussa 2008 pidetyn Psykologia 2008 -kongressin yleisteemana oli  ”Ottaaks aivoon?”. Kiinnostavia luentoja ja workshopeja oli enemmän kuin riittävästi, ja suurin osa niistä oli anniltaa

Oulun seudun psykologit ry

oulunseudunpsykologit@gmail.com

 

  • Black Facebook Icon

© 2018 Oulun seudun psykologit ry