• Admin

PK5 kliinisen psykologin työvälineenä (Psykologia-kongressin satoa 2010)

PK5 on varsin uusi persoonallisuuden arvioinnin menetelmä, jonka käytöstä kliinisessä psykologin työssä ei ole toistaiseksi raportoituja käyttökokemuksia. Pidin kongressissa yhdessä Pekka Koistisen kanssa suullisen esityksen, jossa esittelimme  Ensituntumaamme PK5:sta kliinisen psykologin työvälineenä. Kongressiesitelmämme perustui tekemäämme tutkimukseen, jossa halusimme tuoda esille ensimmäisiä kokemuksia PK5:n käytöstä psykologin arkityössä psykiatrisessa päiväsairaalassa sekä herättää keskustelua menetelmän käytöstä.


PK5 on Psykologien Kustannus Oy:n kehittämä itsearviointikysely. PK5 perustuu viiden suuren (The Big Five) persoonallisuusfaktorin teoriaan. Testin avulla saadaan kaksitasoinen kokonaiskuva tutkittavan persoonallisuudesta. Viiden superfaktorin pistemäärät antavat yleiskuvan henkilöstä ja ala-asteikot tarkentavat saatua kuvaa. Testin normitukset on tehty erikseen ohjaus- ja valinta-asiakkaille sekä naisille ja miehille.


PK5:n tuloksia havainnoitiin kliinisessä potilasaineistossa (n=23), jossa kaikille tutkituille potilaille oli asetettu psykiatrinen DSM-IV luokittelun mukaisen akselijärjestelmän (I ja II) diagnoosit. Potilasaineisto oli varsin pieni, mutta voitiin tarkastella kahta ryhmää. Ryhmään A (n=11) kuuluivat potilaat, joilla oli pelkästään mielialahäiriö (I-akselin diagnoosi). Ryhmän B (n=12) potilailla oli sekä mielialahäiriö ja lisäksi jokin persoonallisuushäiriö (II-akselin diagnoosi).


Erot ryhmien välillä PK5:n viidellä persoonallisuuden yleisiä piirteitä kartoittavalla jatkumolla olivat varsin vähäiset. Tutkimuksen tuloksista tehtäviä päätelmiä rajoittaa tutkimusaineiston pienuus. Kuitenkin tämä lukumäärältään pieni aineisto (n=23) antaa viitettä siihen, että PK5 tavoittaa potilaiden niin sanotun perusahdistuneisuuden sekä vaativuuden. PK5 ei kuitenkaan ole kovin sensitiivinen, jos ajatellaan DSM-IV diagnostiseen luokitteluun perustuvia, vaikeusasteeltaan kovin erilaisia persoonallisuuden häiriöitä. Lisätutkimukset PK5:n käytöstä kliinisessä aineistossa ovat ehdottoman tärkeitä ajatellen tämän persoonallisuustutkimuksen hyödyntämistä kliinisen psykologin työvälineenä.


Satu Kanniainen

23 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Ihmisen ja hevosen vuoropuhelu

Suomalaisen ratsastusterapian 20-vuotisjuhlavuoden tavoitteet näkyvyys ja tunnettuus toteutuivat EU-konferenssissa Wienissä huhtikuussa. Seitsemän suomalaista ratsastusterapeuttia matkasi kuulemaan uu

Psykoterapian vaikuttavuus vai tuloksellisuus

Helsingissä elokuussa 2008 pidetyn Psykologia 2008 -kongressin yleisteemana oli  ”Ottaaks aivoon?”. Kiinnostavia luentoja ja workshopeja oli enemmän kuin riittävästi, ja suurin osa niistä oli anniltaa

Oulun seudun psykologit ry

oulunseudunpsykologit@gmail.com

 

  • Black Facebook Icon

© 2018 Oulun seudun psykologit ry