• Admin

Psykologeille lisää lakisääteisiä työpaikkoja (6.1.2013)

Psykologiliiton ylin päättävä elin liittovaltuusto kokoontui syyskokoukseensa la 24.11.2012 Helsingissä. Oulun seudun psykologeja edustivat Päivi Räty (liittovaltuuston I varapj) ja Auli Ylitalo, hallituksen jäsenenä paikalla oli Pasi Häll.

Positiivista on, että psykologien työllisyystilanne on edelleen hyvä. Syyskuun lopussa työttömänä oli vain 69 psykologia. Tulevina vuosina valmistuu noin 190 psykologia / vuosi ja enimmillään poistuu 130 psykologia vuodessa. Psykologiliitto on tukemassa psykologien työllisyyttä edistäviä lakihankkeita, mm. varhaiskasvatuksen konsultoivien psykologipalvelujen saamista päivähoitoon. Vuoden 2014 alussa voimaan astuvan opiskeluhuoltolain mukaan psykologipalvelut tulevat lakisääteisiksi myös nuorisoikäisten oppilaitoksissa, lukioissa ja ammattioppilaitoksissa. Liitto toimii myös psykoterapian kuntoutuskorvausten määrän korottamisen ja työterveyspsykologin vastaanottokäyntien lisäämisen puolesta.

Psykologiliiton jäsenet (yhteensä 6500 jäsentä, joista opiskelijoita 1100) hyödyntävät tällä hetkellä hyvin liiton palveluja ja nähtävissä on kasvavia palveluodotuksia suhteessa liiton resursseihin. Taloudellisessa edunvalvonnassa korostuu jatkossa myös alueyhdistysten palkkatoimikuntien sekä jäsenten oma aktiivisuus. Vuonna 2013 tulevat voimaan sopimusten palkkojen yleiskorotukset: kunta-alalla 1.2. yleiskorotus 1,46 % ja järjestelyerä 0,6 % ja valtiolla 1.4. 1,4 % + 0,5 %. Liitto julkaisee uuden palkkaoppaan ja kunta-alan työnantajien palkkauksen sovellusohjeisiin tulee malliesimerkki psykologien palkkauksen porrastamisesta (HUS:n neuvottelutulos). Kunta-alan keskimääräiset tehtäväkohtaiset palkat ovat yli 3200 euroa, Oulun seudulla sitäkin enemmän. Liittovaltuustossa käytettiin puheenvuoroja, joissa todettiin tietyillä alueilla Suomessa olevan rekrytointivaikeuksia, vaikka palkat ovat hyvät. Tällöin pelkona on, että palkataan töihin korvaavia ammattiryhmiä, kuten sairaanhoitajia esimerkiksi mielenterveystoimistoihin tai kouluihin.

Liitolla on 20 ammatillista toimikuntaa. Viimeisinpä ollaan perustamassa lastensuojelupsykologien verkostoa. Toimikuntien toimikaudet ovat jatkossa yksivuotisia. Toimikunnat tekevät itselleen toimintasuunnitelman kauden alussa. Suurimpien sovellusalueiden psykologeja kannustetaan järjestäytymään ja verkostoitumaan myös alueellisesti, tavoitteena on kevyt mutta tehokas kommunikaatio samalla sovellusalalla työskentelevien kanssa.


Psykologiainstituutti järjestää kliinisen mielenterveyspsykologian koulutusohjelman, johon haku on keväällä 2013. Kasvatus- ja perheneuvolakoulutuksen tilanne on edelleen epäselvä; perheneuvolapsykologit eivät sinänsä tarvitse enää ko. koulutusta, koska vuonna 2005 säädetyn valtioneuvoston asetuksen perusteluissa todetaan, että se ei koske terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

0 katselukertaa

Oulun seudun psykologit ry

oulunseudunpsykologit@gmail.com

 

  • Black Facebook Icon

© 2018 Oulun seudun psykologit ry