• Admin

Syyskokous 2017

Päivitetty: 10. maalis 2018

Vuoden 2017 syyskokous pidettiin Ravintola Rauhalassa Oulussa torstaina 12.10.2017. Läsnä oli 21 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Terhi Mets ja sihteerinä Maria Rönkä. Vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin.


Toimintasuunnitelman osalta keskusteltiin nettisivu-uudistuksen jatkamisesta ja sen rahoitusmahdollisuuksista. Vuodelle 2018 toivottiin yhdistyksen yhteistä retkeä ja yrittäjyysillan järjestämistä uudestaan.


Talousarviossa kuluja on jaettu seuraavalla tavalla: Virkistyskulut 4900e, koulutuskulut 700e, johtokunnan kokouspalkkiot 2000e, kokouskulut 1500e, matka- ja majoituskulut 300e, ATK ja toimistotarvikkeet 500e, avustukset yhteensä 400e (nuoret psykologit, seniorit, kannustuspalkkiot), muut kulut 200e.


Johtokunnan ja toimikuntien jäsenten palkkioita päätettiin korottaa vuodelle 2018. Puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan 55e/kokous ja johtokunnan muille jäsenille 30e/kokous. Toiminnantarkastajien korvaus on enintään 55e. Luottamustehtäviin valittujen matkakustannuksia maksetaan voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.


Vuoden 2018 johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Tea Pietilä. Johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin Terhi Coutinho, Kristiina Muhonen, Anu Mäkiniemi, Päivi Räty, Hanna-Liisa Kärsämä ja Ari-Pekka Skarp. Johtokunnan varajäseniksi valittiin Katja Dindar, Kirsi Harila, Maiju Olsén, Sanna Pakanen, Pia Partanen ja Petri Nuojua. Toiminnantarkastajiksi valittiin Auli Ylitalo ja Päivi Sarome ja heidän varajäsenikseen Saara Heusala ja Päivi Janhunen.

Johtokunta 2018, vasemmalla uusi puheenjohtaja Tea Pietilä


Psykologiliiton liittovaltuustoon varsinaisiksi jäseniksi päätettiin ehdottaa Päivi Rätyä ja Saara Heusalaa. Varajäseniksi ehdotetaan 1. Tea Pietilää, 2. Eeva Tanskasta, 3. Terhi Metsiä ja 4. Kristiina Muhosta.


Kokouksen yhteydessä keskusteltiin valtuustoaloitteesta liittyen perustason psykologien vähyyteen Oulun kaupungissa. Aiheesta on jätetty valtuustoaloite, ja infokirje jäsenistölle on tuloillaan. Tavoitteena on olla yhteydessä luottamushenkilöihin kaupunginhallituksessa. Koulutusasioihin liittyen keskusteltiin siitä, että olisi tärkeä nostaa Oulun seudun psykologien roolia yleisöluentojen puhujina sen sijaan, että puhujat olisivat yhdistyken ulkopuolisia. Keskustelua jatketaan tulevaisuudessa ja jäsenistön ajatuksia asiasta kartoitetaan.


65 katselukertaa

Oulun seudun psykologit ry

oulunseudunpsykologit@gmail.com

 

  • Black Facebook Icon

© 2018 Oulun seudun psykologit ry