• Admin

Toimintasuunnitelma 2019

(hyväksytty syyskokouksessa 11.10.2018)


YLEISTÄ


Yhdistyksen toiminnan keskeinen alue on jäsenistön ammatillinen ja taloudellinen edunvalvonta. Yhdistys edistää yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuutta jäsentensä keskuudessa mm. järjestämällä mahdollisuuksia ammatilliseen keskusteluun, koulutukseen ja virkistäytymiseen. Lisäksi yhdistys toimii jäsenistönsä ja Suomen Psykologiliiton välisenä yhdyssiteenä.JOHTOKUNTA


Yhdistyksen johtokunta valitsee vuodeksi 2019 keskuudestaan sihteerin sekä talous-, koulutus-, virkistys-, jäsen- ja tiedotusvastaavat. Johtokunta kokoontuu 7-10 kertaa vuodessa. Kokoukset ovat avoimia kaikille jäsenile. Johtokunnan kokousaikatauluista tiedotetaan yhdistyksen nettisivuilla. Johtokunnan apuna toimivat tarpeen mukaan koottavat toimikunnat, joihin voidaan kutsua yhdistyksen jäseniä johtokunnan ulkopuolelta. Yhdistyksen sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset pidetään maaliskuun ja lokakuun loppuun mennessä.EDUNVALVONTA


Yhdistys tukee jäseniään erilaisissa edunvalvontaan ja palkkaukseen liittyvissä asioissa. Johtokunnan jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan sekä Psykologiliiton että Akavan järjestämiin edunvalvonta- ja tiedotustilaisuuksiin. Akavan paikallisena yhdyshenkilönä toimii Päivi Räty. Yhdistyksen johtokunta tarkistaa vuosittain, että järjestövalmius- ja palkkavastaavien tehtävät ovat täytettyinä. Yhdistys seuraa maakunta- ja SOTE-uudistuksen etenemistä ja reagoi kannanotoin tai vastaavin toimeinpitein tarpeellisiksi katsomissaan kohdissa. Psykologien asemasta SOTE-uudistuksessa keskustellaan Psykologiliiton SOTE-seminaarissa.TIEDOTUSTOIMINTA


Yhdistys tiedottaa jäsenilleen ajankohtaisista asioista pääsääntöisesti yhdistyksen kotisivuilla (www.oulu.psyli.fi), sähköpostiviesteinä sähköpostilistan kautta sekä sosiaalisessa mediassa yhdistyksen suljetussa facebook-ryhmässä. Yhdistyksen nettisivut on uudistettu vuonna 2018. Vuonna 2019 tavoitteena on saada ajettua uudet sivut sisään ja hyödyntää entistä paremmin niiden ominaisuuksia, kuten ilmoittautumisjärjestelmää ja blogialustaa. Pohditaan toimivaa viestintästrategiaa sekä uusia kanavia tavoittaa jäsenistöä.


Tiedotusvastaava huolehtii jäsenten sähköpostiosoitelistan pitämisestä ajan tasalla. Yhdistyksen toiminnasta kertovien ilmoitusten ja kutsujen jakelu tapahtuu sähköpostilistan kautta. Lisäksi kutsut ja ilmoitukset jaetaan yhdistyksen facebook-ryhmässä. Tiedotusvastaava vastaa facebook-ryhmän julkaisujen sisällöstä ja toimii ryhmän ylläpitäjänä, joka hyväksyy uudet jäsenet ryhmään. Ryhmään kuuluu 162 jäsentä.


Psykologien työtä ja osaamista sekä edunvalvonnan ajankohtaisia asioita tuodaan esille paikallisissa tiedotusvälineissä.KOULUTUS JA VIRKISTYS


Koulutus- ja virkistystoimintaa toteutetaan yhdistyksen jäsenten koulutus-, verkostoitumis- ja tapaamistarpeiden sekä käytössä olevien resurssien mukaan. Paikallista koulutusta voidaan toteuttaa yhteistyössä mm. Hogrefe Psykologien kustannus Oy:n kanssa.


Psykologien PsykoKlubi-illoissa osallistujilla on alustuksen jälkeen tilaisuus keskustella ja vaihtaa ajatuksia aiheesta. Tavoitteena on, että osa PsykoKlubien alustajista olisi psykologiliiton ammatillisten työryhmien paikallisia jäseniä, jotka kertoisivat toimialansa ajankohtaisista asioista. Kutsutaan Psykologiliiton ammattiasioista vastaava psykologi Vera Gergov pitämään ajankohtaiskatsaus yhdistyksen jäsenille. Pyritään järjestämään myös psykologian alan yleisöluento.


Edellisvuosien tapaan järjestetään verkostoitumista tukeva vapaamuotoinen brunssitapaaminen, tällä kertaa kevätkokouksen yhteydessä. Lisäksi vuodelle 2019 on suunnitelmissa ekskursioretki johonkin psykologeja kiinnostavaan kohteeseen, osallistumista Psykologiliiton liikuntapäiville sekä ruskaretki esimerkiksi Iso-Syötteelle. Ruskaretki voidaan järjestää myös retriittimäisenä.


Vuonna 2019 järjestetään tammikuussa talvijuhlat, vuoden 2018 pikkujoulujen asemesta. Kesäjuhlat vietetään kesäkuun alkupuolella ja pikkujoulut joulun alla. Ideoita ja toiveita juhlien sekä kevät- ja syyskokousten yhteyteen järjestettävistä teemoista otetaan vastaan.OULUN SEUDUN NUORTEN PSYKOLOGIEN VERKOSTO JA SENIORITOIMINTA


Oulun seudun nuorten psykologien verkoston (OSNPV) tarkoituksena on tuoda vastavalmistuneita ja uransa alkuvaiheessa olevia psykologeja yhteen ideoimaan ja toteuttamaan sekä ammatilliseen kehittymiseen että mukavaan yhteisoloon liittyvää toimintaa. Tavoitteena on aktivoida myös “hiljaisia” jäseniä mukaan tapahtumiin. Verkoston vastaavana toimii Sanna Pakanen. Verkoston facebook-ryhmässä on 87 jäsentä. Vuonna 2019 järjestetään perinteinen Pizzaa, Punkkua ja Psykologiaa -koulutusilta, ja pohditaan yhdessä lausunnointia ja työhyvinvointia. Virkistyksenä järjestetään afterwork- ja iltapäivätapaamisia, kiipeily- ja boulderointi-harrastusilta sekä oluenmaistajais-pikkujoulut. Pyritään järjestämään myös yhteistä toimintaa seniorijäsenten kanssa.


Seniorit järjestävät tapaamisia erilaisten kulttuuritapahtumien, kuten teatterin, kirjallisuuden tai taiteen merkeissä. Lisäksi järjestetään yhteisiä tutustumis- tai luontoretkiä. Tavoitteena on kokoontua 4-6 kertaa vuodessa. Seniorit valitsevat keskuudestaan uuden vastuuhenkilön.


11 katselukertaa

Oulun seudun psykologit ry

oulunseudunpsykologit@gmail.com

 

  • Black Facebook Icon

© 2018 Oulun seudun psykologit ry