Tietoa yhdistyksestä

Oulun seudun psykologit ry. on yksi Suomen psykologiliiton 18 alueyhdistyksestä. Yhdistys on perustettu vuonna 1975. Yhdistykseen voivat liittyä kaikki Oulun seudulla asuvat tai työskentelevät psykologit ja psykologian opiskelijat. 

Yhdistyksen tarkoituksena on:

  1. Toimia jäsentensä oikeudellisen aseman turvaamiseksi, palkkauksellisen ja sosiaalisen aseman sekä      työolosuhteiden parantamiseksi,

  2. Edistää jäsenten ammattitietouden ja -taidon kehittämistä,

  3. Edistää psykologisten palvelujen, sovellusten ja toimenpiteiden edellytyksiä ja pätevyyttä omalla    toimialueellaan

  4. Edistää psykologista tutkimusta omalla ammattialueellaan,

  5. Edistää psykologisen tiedon ja ammattitaidon käyttöä alueensa yhteiskuntapolitiikassa,

  6. Toimia hyvän yhteishengen ja yhteenkuuluvuuden edistämiseksi jäsentensä keskuudessa,

  7. Toimia jäsenistönsä ja Psykologiliiton päättävien ja toimeenpanevien elinten välisenä yhdyssiteenä

 

Oulun seudun psykologit ry. tarjoaa jäsenilleen mm. virkistys- ja koulutustapahtumia. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan internet-sivujen sekä sähköpostilistan kautta. Jos nimesi ei ole vielä listalla, tai yhteystietosi ovat muuttuneet, ilmoita siitä listan ylläpitäjälle: oulunseudunpsykologit(at)gmail.com

Oulun seudun psykologit numeroina (tilanne 1.1.2020)

Jäseniä 316, 4,2 % Psykologiliiton jäsenistä

Työttömiä 3, Eläkeläisiä 37, Opiskelijoita 7, kaksoisjärjestäytyneitä 7 

 

 

Kevät- ja syyskokoukset

Yhdistyksen käytännön toiminnan pääasiallinen vastuu on johtokunnalla, mutta ylintä päätäntävaltaa käyttää jäsenistö sääntömääräisissä syys- ja kevätkokouksissa. Tervetuloa esittämään mielipiteitä ja ideoita yhdistyksen toiminnasta!

 

Tule "kevät"kokoukseen ma 17.8 klo 17.00 Ravintola Hagia Sofiaan.

Sääntömääräisiin kevätkokousasioihin kuuluvat  mm. yhdistyksen vuoden 2019 toiminta- ja tilintarkastuskertomuksen hyväksyminen. Jos haluat ruokailla, ilmoittaudu 10.8. mennessä yhdistyksen kotisivujen linkistä.

 

Kevätkouksen esityslista:

 

I Kokouksen järjestäytyminen

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

2. Valitaan kokouksen sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

II Varsinaiset kokousasiat

5. Esitetään johtokunnan toimintakertomus, tilinpäätös sekä toiminnan-tarkastuskertomus

6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

7.Käsitellään muut esille tulevat asiat

8. Kokouksen päättäminen

Johtokunnan kokoukset

Jäsenhakemukset käsitellään johtokunnan kokouksissa. Kokouksessa voidaan käsitellä myös jäseniltä tulleita ehdotuksia. 

Johtokunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Seuraavat vuoden 2020 kokoukset ovat ​

17.6. klo 17:00

17.8. klo 17:00

10.9. klo 17:30

9.11. klo 18:00

11.12. klo 17:30

 

Johtokunta 2020

Puheenjohtaja Tea Pietilä, teapietil@gmail.com

Sihteeri Terhi Coutinho, terhi.coutinho@gmail.com

 

Oulun seudun psykologit ry

oulunseudunpsykologit@gmail.com

 

  • Black Facebook Icon

© 2018 Oulun seudun psykologit ry