Tietoa yhdistyksestä

Oulun seudun psykologit ry. on yksi Suomen psykologiliiton 18 paikallisyhdistyksestä. Voit kuulua Psykologiliittoon ainoastaan liittymällä jäseneksi paikallisyhdistykseen. Yhdistykseen voivat liittyä kaikki Oulun seudulla asuvat tai työskentelevät psykologit ja psykologian opiskelijat. 

Yhdistyksen tarkoituksena on:

  1. Toimia jäsentensä oikeudellisen aseman turvaamiseksi, palkkauksellisen ja sosiaalisen aseman sekä      työolosuhteiden parantamiseksi,

  2. Edistää jäsenten ammattitietouden ja -taidon kehittämistä,

  3. Edistää psykologisten palvelujen, sovellusten ja toimenpiteiden edellytyksiä ja pätevyyttä omalla    toimialueellaan

  4. Edistää psykologista tutkimusta omalla ammattialueellaan,

  5. Edistää psykologisen tiedon ja ammattitaidon käyttöä alueensa yhteiskuntapolitiikassa,

  6. Toimia hyvän yhteishengen ja yhteenkuuluvuuden edistämiseksi jäsentensä keskuudessa,

  7. Toimia jäsenistönsä ja Psykologiliiton päättävien ja toimeenpanevien elinten välisenä yhdyssiteenä

 

Oulun seudun psykologit ry. tarjoaa jäsenilleen mm. virkistys- ja koulutustapahtumia. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan internet-sivujen sekä sähköpostilistan kautta. Jos nimesi ei ole vielä listalla, tai yhteystietosi ovat muuttuneet, ilmoita siitä listan ylläpitäjälle: oulunseudunpsykologit(at)gmail.com

Oulun seudun psykologit numeroina (tilanne 1.1.2021)

Jäseniä 321, 4,2 % Psykologiliiton jäsenistä

Työttömiä 2, Eläkeläisiä 33, Opiskelijoita 13, kaksoisjärjestäytyneitä 5 

Yhdistys on perustettu vuonna 1975.

 

 

Kevät- ja syyskokoukset

Yhdistyksen käytännön toiminnan pääasiallinen vastuu on johtokunnalla, mutta ylintä päätäntävaltaa käyttää jäsenistö sääntömääräisissä syys- ja kevätkokouksissa. Tervetuloa esittämään mielipiteitä ja ideoita yhdistyksen toiminnasta!

 

Tule kevätkokoukseen 25.3 klo 17.30. Kokous on tänä vuonna pandemiarajoitusten vuoksi pelkästään etänä Zoomin kautta. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita mukaan kokoukseen. Zoom-linkin saat, kun ilmoittaudut mukaan.

Kevätkokouksen esityslista

I Kokouksen järjestäytyminen

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

3. Valitaan kokouksen sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskija

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

II Varsinaiset kokousasiat 

6. Esitetään johtokunnan toimintakertomus, tilinpäätös sekä toiminnan-tarkastuskerto​mus

7. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille            tilivelvollisille

8. Muut asiat

9. Päätetään kokous

 

 

Johtokunnan kokoukset

Jäsenhakemukset käsitellään johtokunnan kokouksissa. Kokouksessa voidaan käsitellä myös jäseniltä tulleita ehdotuksia. 

Johtokunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Seuraavat vuoden 2021 kokoukset ovat ​

19.3. klo 17:00

17.5. klo 17:00

 

Johtokunta 2020

Puheenjohtaja Tea Pietilä, teapietil@gmail.com

Sihteeri Terhi Coutinho, terhi.coutinho@gmail.com