Tietoa yhdistyksestä

Oulun seudun psykologit ry. on yksi Suomen psykologiliiton 18 alueyhdistyksestä. Yhdistys on perustettu vuonna 1975. Yhdistykseen voivat liittyä kaikki Oulun seudulla asuvat tai työskentelevät psykologit ja psykologian opiskelijat. 

Yhdistyksen tarkoituksena on:

1. toimia jäsentensä oikeudellisen aseman turvaamiseksi, palkkauksellisen ja sosiaalisen aseman sekä työolosuhteiden parantamiseksi,

2. edistää jäsenten ammattitietouden ja -taidon kehittämistä,

3. edistää psykologisten palvelujen, sovellusten ja toimenpiteiden edellytyksiä ja pätevyyttä omalla toimialueellaan,

4. edistää psykologista tutkimusta omalla ammattialueellaan,

5. edistää psykologisen tiedon ja ammattitaidon käyttöä alueensa yhteiskuntapolitiikassa,

6. toimia hyvän yhteishengen ja yhteenkuuluvuuden edistämiseksi jäsentensä keskuudessa,

7. toimia jäsenistönsä ja Psykologiliiton päättävien ja toimeenpanevien elinten välisenä yhdyssiteenä.

Oulun seudun psykologit ry. tarjoaa jäsenilleen mm. virkistys- ja koulutustapahtumia. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan internet-sivujen sekä sähköpostilistan kautta. Jos nimesi ei ole vielä listalla, tai yhteystietosi ovat muuttuneet, ilmoita siitä listan ylläpitäjälle: oulunseudunpsykologit(at)gmail.com

Oulun seudun psykologit numeroina (tilanne 1.1.2018)

Jäseniä 325, 4,4 % Psykologiliiton jäsenistä

Työttömiä 1, Eläkeläisiä 34, Opiskelijoita 14

 

 

Kevät- ja syyskokoukset

Yhdistyksen käytännön toiminnan pääasiallinen vastuu on johtokunnalla, mutta ylintä päätäntävaltaa käyttää jäsenistö sääntömääräisissä syys- ja kevätkokouksissa. Tervetuloa esittämään mielipiteitä ja ideoita yhdistyksen toiminnasta!

 

Tule syyskokoukseen to 17.10. klo 17.30 Rauhalan Sara-saliin  (Mannenkatu 4) 

Sääntömääräisiin syyskokousasioihin kuuluvat  mm. yhdistyksen johtokunnan ja puheenjohtajan valinta, yhdistyksen 2 varsinaisen edustajan ja varajäsenten valinta liittohallitukseen sekä toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2020.

 

Syyskokouksen esityslista:

I Kokouksen järjestäytyminen

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

3. Valitaan kokouksen sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskija

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

II Varsinaiset kokousasiat 

6. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma

7. Määrätään johtokunnan ja toimikuntien jäsenten palkkiot ja luottamustehtäviin valittujen         matkakorvaukset seuraavaksi kalenterivuodeksi

8. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio

9. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet ja varajäsenet

10. Valitaan yhdistyksen edustajat ehdolle Psykologiliiton liittovaltuustoon varsinaisiksi ja varajäseniksi.

11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

12. Muut asiat

13. Päätetään kokous

Johtokunnan kokoukset

Jäsenhakemukset käsitellään johtokunnan kokouksissa. Kokouksessa voidaan käsitellä myös jäseniltä tulleita ehdotuksia. 

Johtokunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Seuraavat kokoukset ovat ​

12.9.2019 klo 17:30

17.10.2019 klo 17-17:30

14.11.2019 klo 17:30

12.12.2019 klo 17:30

 

Johtokunta 2019

Puheenjohtaja Tea Pietilä, teapietil@gmail.com

Sihteeri Terhi Coutinho, terhi.coutinho@gmail.com

 

Oulun seudun psykologit ry

oulunseudunpsykologit@gmail.com

 

  • Black Facebook Icon

© 2018 Oulun seudun psykologit ry