Tietoa yhdistyksestä

Oulun seudun psykologit ry. on yksi Suomen psykologiliiton 18 paikallisyhdistyksestä. Voit kuulua Psykologiliittoon ainoastaan liittymällä jäseneksi paikallisyhdistykseen. Yhdistykseen voivat liittyä kaikki Oulun seudulla asuvat tai työskentelevät psykologit ja psykologian opiskelijat. 

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 1. Toimia jäsentensä oikeudellisen aseman turvaamiseksi, palkkauksellisen ja sosiaalisen aseman sekä      työolosuhteiden parantamiseksi,

 2. Edistää jäsenten ammattitietouden ja -taidon kehittämistä,

 3. Edistää psykologisten palvelujen, sovellusten ja toimenpiteiden edellytyksiä ja pätevyyttä omalla    toimialueellaan

 4. Edistää psykologista tutkimusta omalla ammattialueellaan,

 5. Edistää psykologisen tiedon ja ammattitaidon käyttöä alueensa yhteiskuntapolitiikassa,

 6. Toimia hyvän yhteishengen ja yhteenkuuluvuuden edistämiseksi jäsentensä keskuudessa,

 7. Toimia jäsenistönsä ja Psykologiliiton päättävien ja toimeenpanevien elinten välisenä yhdyssiteenä

 

Oulun seudun psykologit ry. tarjoaa jäsenilleen mm. virkistys- ja koulutustapahtumia. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan internet-sivujen sekä sähköpostilistan kautta. Jos nimesi ei ole vielä listalla, tai yhteystietosi ovat muuttuneet, ilmoita siitä listan ylläpitäjälle: oulunseudunpsykologit(at)gmail.com

Oulun seudun psykologit numeroina (tilanne 1.1.2020)

Jäseniä 316, 4,2 % Psykologiliiton jäsenistä

Työttömiä 3, Eläkeläisiä 37, Opiskelijoita 7, kaksoisjärjestäytyneitä 7 

Yhdistys on perustettu vuonna 1975.

 

 

Kevät- ja syyskokoukset

Yhdistyksen käytännön toiminnan pääasiallinen vastuu on johtokunnalla, mutta ylintä päätäntävaltaa käyttää jäsenistö sääntömääräisissä syys- ja kevätkokouksissa. Tervetuloa esittämään mielipiteitä ja ideoita yhdistyksen toiminnasta!

 

Tule syyskokoukseen 10.10 klo 15.00 Rauhalan Kummituskabinettiin. Jos haluat ruokailla, ilmoittaudu 3.10 mennessä yhdistyksen kotisivujen linkistä.

Syyskokouksen esityslista

I Kokouksen järjestäytyminen

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

3. Valitaan kokouksen sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskija

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

II Varsinaiset kokousasiat 

6. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma

7. Määrätään johtokunnan ja toimikuntien jäsenten palkkiot ja luottamustehtäviin valittujen matkakorvaukset seuraavaksi kalenterivuodeksi

8. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio vuodelle 2021

9. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet ja varajäsenet

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

14 Muut asiat

15 Päätetään kokous

 

Kevätkokouksessa ma 17.8  pääsimme koronakevään jälkeen kokoontumaan livenä Ravintola Hagia Sofiassa ihanien turkkilaisruoka-annosten ääreen. Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen vuoden 2019 toiminta- ja  toiminnan tarkastuskertomukset

Kokouksessa käytiin vilkasta keskustelua Oulun Yliopistossa vuonna 2021 aloitettavaksi suunnitellusta Psykologian maisterintutkinto-ohjelmasta. Kokouksessa perustettiin toimikunta tekemään yhteistyötä yliopiston kanssa koulutusohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa.

Näitä mietimme Oulun yliopiston psykologi-koulutuksesta:

 • Oulun koulutus on herättänyt psykologikunnassa sekä innostusta että kysymyksiä ja huoliakin. Oulun psykologiyhdistys on ensimmäisen kerran heittänyt ilmaan idean paikallisesta psykologikoulutuksesta jo nelisenkymmentä vuotta sitten. Opetusministeriön heinäkuussa hyväksymä Oulun koulutus tuli kaikille kuitenkin yllätyksenä.

 • Keskustelijat toivoivat, että yhdistyksen johtokunta tekisi yhteistyötä Oulun yliopiston kanssa, jolloin olisi mahdollista vaikuttaa opetuksen sisältöihin ja laatuun. Mietinnässä olivat mm. opettajien kompetenssi ja kliininen osaaminen, yhteistyö lääketieteellisen ja teknisen tiedekunnan osaajien ja tutkijoiden kanssa. Puheenjohtaja Tea Pietilällä on jo sovittunasttuna tapaaminen  yliopiston edustajan kanssa.

 • Psykologian opetukselle määritellyistä painopistealueista ei ole vielä tietoa.

 • Keskusteltiin harjoittelupaikkojen saatavuudesta ja palkkauksesta. Psykologiliiton suositus 2/3 psykologin palkasta ei useinkaan Oulun seudun työpaikoilla ole toteutunut.

 • Psykologien palkkakehityksen mahdollinen hidastuminen huoletti keskustelijoita. Etenkin kun Oulussa aloittavien 40 uuden opiskelijan lisäksi myös muut yliopistot ovat nostamassa psykologian koulutusohjelmaan sisään otettavien määrää.

 • Oulun psykologiyhdistyksen toiminnassa jatkossa pidettiin tärkeänä opiskelijoiden kanssa tehtävän yhteistyön lisäämistä. Kentällä työskentelevät psykologit voisivat käydä yliopistolla esittelemässä työtään ja työpaikkojaan opiskelijoille. Todettiin, että myös hallinnollisten johtajien ymmärrystä psykologin työstä olisi syytä lisätä palvelujen parantamiseksi. Yhdistyksen jäsenmäärä nousee opiskelijajäsenten myötä, ja johtokuntaan voi tulla sitä myötä opiskelija-asioista vastaava henkilö. Lisäksi yhteistyö Lapin ja Kainuun jäsenyhdistysten kanssa olisi suositeltavaa.

 • Päätettiin perustaa yhdistykselle toimikunta pohtimaan maisterikoulutukseen liittyviä eri teemoja ja tekemään yhteistyötä Oulun yliopiston kanssa. Toimikunnan jäseniksi ilmoittautuivat  Katja Dindar, Pekka Koistinen, Anu Määttä, Maria Peura, Tea Pietilä (koordinoijana) ja Pertti Toukomaa.

 

Johtokunnan kokoukset

Jäsenhakemukset käsitellään johtokunnan kokouksissa. Kokouksessa voidaan käsitellä myös jäseniltä tulleita ehdotuksia. 

Johtokunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Seuraavat vuoden 2020 kokoukset ovat ​

17.6. klo 17:00

17.8. klo 17:00

10.9. klo 17:30

9.11. klo 18:00

11.12. klo 17:30

 

Johtokunta 2020

Puheenjohtaja Tea Pietilä, teapietil@gmail.com

Sihteeri Terhi Coutinho, terhi.coutinho@gmail.com

 

Oulun seudun psykologit ry

oulunseudunpsykologit@gmail.com

 

 • Black Facebook Icon

© 2018 Oulun seudun psykologit ry