top of page

Tietoa yhdistyksestä

Oulun seudun psykologit ry. on yksi Suomen psykologiliiton 18 paikallisyhdistyksestä. Voit kuulua Psykologiliittoon ainoastaan liittymällä jäseneksi paikallisyhdistykseen. Yhdistykseen voivat liittyä kaikki Oulun seudulla asuvat tai työskentelevät psykologit ja psykologian opiskelijat. 

Yhdistyksen tarkoituksena on:

  1. Toimia jäsentensä oikeudellisen aseman turvaamiseksi, palkkauksellisen ja sosiaalisen aseman sekä      työolosuhteiden parantamiseksi,

  2. Edistää jäsenten ammattitietouden ja -taidon kehittämistä,

  3. Edistää psykologisten palvelujen, sovellusten ja toimenpiteiden edellytyksiä ja pätevyyttä omalla    toimialueellaan

  4. Edistää psykologista tutkimusta omalla ammattialueellaan,

  5. Edistää psykologisen tiedon ja ammattitaidon käyttöä alueensa yhteiskuntapolitiikassa,

  6. Toimia hyvän yhteishengen ja yhteenkuuluvuuden edistämiseksi jäsentensä keskuudessa,

  7. Toimia jäsenistönsä ja Psykologiliiton päättävien ja toimeenpanevien elinten välisenä yhdyssiteenä

 

Oulun seudun psykologit ry. tarjoaa jäsenilleen mm. virkistys- ja koulutustapahtumia. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan internet-sivujen sekä sähköpostilistan kautta. Jos nimesi ei ole vielä listalla, tai yhteystietosi ovat muuttuneet, ilmoita siitä listan ylläpitäjälle: oulunseudunpsykologit(at)gmail.com

Oulun seudun psykologit numeroina (tilanne 1.1.2022)

Jäseniä 350, 4,5 % Psykologiliiton jäsenistä (jäsenmäärä 7726)

Työttömiä 2, Eläkeläisiä 28, Opiskelijoita 42, kaksoisjärjestäytyneitä 4

Yhdistys on perustettu vuonna 1975.

 

Anchor 1

Kevät- ja syyskokoukset

Yhdistyksen käytännön toiminnan pääasiallinen vastuu on johtokunnalla, mutta ylintä päätäntävaltaa käyttää jäsenistö sääntömääräisissä syys- ja kevätkokouksissa. Tervetuloa esittämään mielipiteitä ja ideoita yhdistyksen toimintaan!

 

Syyskokouksen esityslista

I Kokouksen järjestäytyminen

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

3. Valitaan kokouksen sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

II Varsinaiset kokousasiat

6. Hyväksytään vuoden 2024 toimintasuunnitelma

7. Määrätään johtokunnan ja toimikuntien jäsenten palkkiot ja luottamustehtäviin valittujen matkakorvaukset seuraavaksi kalenterivuodeksi

8. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio vuodelle 2024

9. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet ja varajäsenet

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

11. Suomen Psykologiliiton liittovaltuuston jäsenten ja varajäsenten vaali (kaudelle 2024-2025, kaksi jäsentä ja neljä varajäsentä)

12. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

13.  Muut asiat

14. Päätetään kokous 

Johtokunnan kokoukset

Jäsenhakemukset käsitellään johtokunnan kokouksissa. Kokouksessa voidaan käsitellä myös jäseniltä tulleita ehdotuksia. 

Johtokunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Seuraavat vuoden 2023 kokoukset ovat ​

3.10 klo 17.30

 

 

Johtokunta 2023

Puheenjohtaja Anu Määttä

Sihteeri Terhi Coutinho

Jäsensihteeri Heli Siltala

Kaikille johtokunnan jäsenille voi lähettää sähköpostia yhdistyksen gmail-osoitteeseen.

 

bottom of page