Etusivu Ajankohtaista Koulutukset Työpaikat Etsitkö psykologia? Tietoa yhdistyksestä Jäsenalue Linkit Palaute

Avoimet työpaikat

Terveyskeskuspsykologi Pudasjärvelle

Oulunkaaren kuntayhtymä hakee Pudasjärven terveysasemalle psykologia. Psykologina työsi tulee olemaan monipuolista ja haastavaa. Työskentelet eri-ikäisten ihmisten kanssa työn painottuessa aikuisasiakkaisiin. Apuasi kaivataan muun muassa muun muassa elämän muutostilanteissa sekä henkilökohtaisissa kriiseissä. Pääset tekemään psykologisia tutkimuksia ja hoidontarvearvioita, annat lyhytkestoista terapiaa, teet moniammatillista yhteistyötä, osallistut ennalta ehkäisevään työhön sekä organisaation suunnittelu- ja kehittämistyöhön.

Paikalliseen työryhmääsi kuuluvat psykiatriset sairaanhoitajat, konsultoiva psykiatri sekä perheneuvolan psykologi ja sosiaalityöntekijä. Kuulut Oulunkaaren psykologitiimiin, jolta saat tuen ammatillisissa asioissa. Työnohjauksesi on säännöllistä.

Toivomme sinulta hyvää yhteistyökykyä ja – halua sekä kykyä itsenäiseen päätöksentekoon. Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun psykologin pätevyys.

Hakemukset tulee tehdä 17.10.2014 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja antavat:Mielenterveystyön palveluesimies Sirkku Fali, sirkku.fali@oulunkaari.com, 08 5875 6638 ja hoitotyön päällikkö Matti Vähäkuopus, matti.vahakuopus@oulunkaari.com, 08 5875 6117


2 koulupsykologia Ouluun

 

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelujen Oppilashuoltoyksikkö hakee kahta koulupsykologia vakinaisiin virkasuhteisiin 15.10.2014 alkaen tai sopimuksen mukaan. 

Oppilashuoltoyksikössä työskentelee tällä hetkellä 18 koulupsykologia ja 18 koulukuraattoria. Keskeisinä tehtävinä ovat opiskelun ja koulunkäynnin tuki ja ohjaus, koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen, psykososiaalisen tuen tarjoaminen oppilaille, opiskelijoille ja heidän perheilleen sekä monialainen verkostotyö. Haettavana olevat virat sijoittuvat toisen asteen ammatillisten oppilaitosten opiskelijahuoltotyöhön.

Tehtävää haetaan sähköisesti osoitteessa www.ouka.fi/tyopaikat. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 27, 90015 Oulun kaupunki. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/8147/2014. Hakemukset on toimitettava 2.10.2014 klo 16.00 mennessä.

 

http://www.kuntarekry.fi/AvoimetTyopaikat/Sivut/Jobs.aspx?JobId=OUL-04-172-14&JobLanguage=fi_FI


Ohjaajapankki

Työpaikkoja psykologiharjoittelijoille

1) Ammattiopisto Luovi. Ohjaaja: psykologi Sari Takala, sari.takala(at)luovi.fi puh: 040-3193514

Luovissa tehtävänä on monenlaisten erityisopiskelijoiden oppimisen tukeminen. Työ sisältää moniammatillista yhteistyötä, psykologisia tutkimuksia, tukikeskusteluja opiskelijoiden kanssa, verkostoyhteistyötä sekä ryhmien kanssa toimimista. Keväisin on mahdollisuus osallistua myös opiskelijavalintaprosessiin.

3) Kalajoen perheneuvola. Ohjaaja: perheneuvolapsykologi Jussi Tukiainen, puh: 0444691556

Työ sisältää koulupsykologista työtä. Kaupungissamme on 1 virkapsykologi, joka haravoi koko kenttää. Ostopalveluna yläasteella on oma psykologi, joka hoitaa myös lukion.
Perheneuvolassa työskentelee lisäksi sosiaalityöntekijä ja olemme osa Osviitta mielenterveystiimiä. Harjoitteluajan palkkaus löytyy. Harjoittelun jälkeen on samalla seutukunnalla tarjolla avoimia työpaikkoja.

4) Oulun seudun ammattikorkeakoulu, OPINTOPSYKOLOGIHARJOITTELIJA, Ohjaaja: opintopsykologi Sara Miihkinen, sara.miihkinen(at)oamk.fi                        puh:+ 358 50 59 84 926

Opintopsykologiharjoittelijoiden jatkuva rekrytointi on muodostunut vakiintuneeksi osaksi Oamkin opintopsykologitoimintaa. Harjoittelun voi suorittaa syyslukukaudella (elokuu-joulukuu) tai kevätlukukaudella (tammikuu-toukokuu). Harjoittelussa painottuu opiskelijoiden kanssa käytävät luottamukselliset keskustelut, joissa käsitellään esimerkiksi opiskeluun/oppimiseen, motivaatioon tai jaksamiseen liittyviä haasteita. Lisäksi harjoitteluun sisältyvät psykologiset arvioinnit ja testaukset (esim. oppimisvaikeudet), pienryhmätoiminnan ohjaaminen, toimiminen moniammatillisissa tiimeissä (esim. opiskelijahyvinvointiryhmät) sekä opintopsykologitoiminnan kehittämiseen liittyvään tutkimukseen osallistuminen. Opiskelijan on myös oman mielenkiintonsa mukaan mahdollisuus osallistua muihin ohjauksen kehittämishankkeisiin. Harjoitteluajalta maksetaan palkka.

5) Raahen opetustoimi, KOULUPSYKOLOGIHARJOITTELIJA

Ohjaaja: koulupsykologi Sanna Alasaarela, sanna.alasaarela(at)raahe.fi                 puh: 040 830 3119.

Raahen opetustoimeen otetaan mielellään psykologiharjoittelijoita. Tällä hetkellä Raahessa toimii yksi koulupsykologi. Harjoittelija pääsee tekemään koulupsykologin työtä monipuolisesti (yksilökäyntejä, oppimisvaikeustutkimuksia, perhe- ja verkostotyötä). Osa työstä tehdään yhdessä koulupsykologin kanssa, mutta työtä pääsee tekemään myös itsenäisesti työnohjauksen tuella.  Työnohjaus järjestetään viikoittain, ja harjoitteluajalta maksetaan asiallista palkkaa.

 


 

Copyright 2008 Oulun seudun psykologit ry.