top of page

Tietoa yhdistyksestä

Oulun seudun psykologit ry. on yksi Suomen psykologiliiton 18 paikallisyhdistyksestä. Voit kuulua Psykologiliittoon ainoastaan liittymällä jäseneksi paikallisyhdistykseen. Yhdistykseen voivat liittyä kaikki Oulun seudulla asuvat tai työskentelevät psykologit ja psykologian opiskelijat. 

Yhdistyksen tarkoituksena on:

  1. Toimia jäsentensä oikeudellisen aseman turvaamiseksi, palkkauksellisen ja sosiaalisen aseman sekä      työolosuhteiden parantamiseksi,

  2. Edistää jäsenten ammattitietouden ja -taidon kehittämistä,

  3. Edistää psykologisten palvelujen, sovellusten ja toimenpiteiden edellytyksiä ja pätevyyttä omalla    toimialueellaan

  4. Edistää psykologista tutkimusta omalla ammattialueellaan,

  5. Edistää psykologisen tiedon ja ammattitaidon käyttöä alueensa yhteiskuntapolitiikassa,

  6. Toimia hyvän yhteishengen ja yhteenkuuluvuuden edistämiseksi jäsentensä keskuudessa,

  7. Toimia jäsenistönsä ja Psykologiliiton päättävien ja toimeenpanevien elinten välisenä yhdyssiteenä

 

Oulun seudun psykologit ry. tarjoaa jäsenilleen mm. virkistys- ja koulutustapahtumia. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan internet-sivujen sekä sähköpostilistan kautta. Jos nimesi ei ole vielä listalla, tai yhteystietosi ovat muuttuneet, ilmoita siitä listan ylläpitäjälle: oulunseudunpsykologit(at)gmail.com

Oulun seudun psykologit numeroina (tilanne 1.1.2022)

Jäseniä 350, 4,5 % Psykologiliiton jäsenistä (jäsenmäärä 7726)

Työttömiä 2, Eläkeläisiä 28, Opiskelijoita 42, kaksoisjärjestäytyneitä 4

Yhdistys on perustettu vuonna 1975.

 

Anchor 1

Kevät- ja syyskokoukset

Yhdistyksen käytännön toiminnan pääasiallinen vastuu on johtokunnalla, mutta ylintä päätäntävaltaa käyttää jäsenistö sääntömääräisissä syys- ja kevätkokouksissa. Tervetuloa esittämään mielipiteitä ja ideoita yhdistyksen toimintaan!

 

Kevätkokouksen esityslista 16.3.2024 (klo 14:30 ravintola Toripolliisi, Oulu)

I Kokouksen järjestäytyminen

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

3. Valitaan kokouksen sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

II Varsinaiset kokousasiat

6. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös sekä toiminnantarkastuskertomus

7. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

8. Muut asiat: Ehdokkaan etsiminen Psykologiliiton ammattieettisen lautakunnan jäseneksi

9. Päätetään kokous 

Yhdistys tarjoaa kokousväelle ruokailun Toripolliisissa. Ruokailuun ilmoittautuminen päättyy 12.3.

Hallituksen kokoukset

Jäsenhakemukset käsitellään yhdistyksen hallituksen kokouksissa. Kokouksessa voidaan käsitellä myös jäseniltä tulleita ehdotuksia. 

Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Seuraavat vuoden 2024 kokoukset ovat ​

15.4. klo 17:30

28.5. klo 17:30

 

 

Hallitus 2024

Puheenjohtaja Piia Hyytinen

Sihteeri Terhi Coutinho

Jäsensihteeri Heli Siltala

Kaikille hallituksen jäsenille voi lähettää sähköpostia yhdistyksen gmail-osoitteeseen.

 

bottom of page