• Admin

Mind-body bridging -menetelmä huomioi kehollisuuden terapiassa

Teksti: Virva Siira, VET-psykoterapeutti, PsT


Mind-body bridging (MBB) -menetelmän tavoitteena on stressin vähentäminen. Stressi heijastuu epätarkoituksenmukaisena ja epämiellyttävänä kehon ja mielen toimintana. Stressin oireita ovat ahdistus, pelko, huolestuneisuus, ärsyyntyneisyys ja vihaisuus. Stressi ilmenee lihasten jännittyneisyytenä, kipuina ja univaikeuksina. Se nostaa verenpainetta, aiheuttaa syömisongelmia, lisää päihteiden käyttöä ja vaikeuttaa päätöksentekoa. Stressi heikentää elämänlaatua. Se estää kehoa ja mieltä valmistautumasta ja rentoutumasta elämässä vastaantuleviin tilanteisiin.


Stressi altistaa ongelmakeskeiselle ajattelulle. Voit havaita tämä helposti, kun valitset minkä tahansa itseäsi stressaavan tilanteen ja ryhdyt miettimään, mitä kaikkea siihen liittyy antaen ajatusten virrata vapaasti stressaavaan tilanteeseen liittyvän aiheen ympärillä. Mieli tuottaa ajatuksia luonnostaan. Ajatukset voivat olla joko myönteisiä tai kielteisiä. Kielteisistä ajatuksista ei pääse lopullisesti koskaan eroon. Itse asiassa, mitä enemmän yrität työntää niitä pois mielestäsi, sitä enemmän annat niille energiaa ja sitä vahvemmin ne täyttävät ajatuksesi.


Identiteetti-systeemi tuottaa vaatimuksia


Kun yksilön Identiteetti-systeemi (Identitety-system = I-System) (I-systeemi) on kytkeytyneenä päälle, aktiivisena, hänen tietoisuutensa toimii kaventuneena ja mielen sekavuus ilmenee levottomina ajatuksina samanaikaisesti kun keho on jännittynyt. Tutkimukset ovat osoittaneet että I-systeemi liittyy aivojen kuvantamistutkimuksissa neuroniverkossa (Default mode network) stressiin. MBB:n avulla sammutetaan Default mode networkin toiminnanohjausta häiritsevä väliintulo.


I-systeemi tuottaa vaatimuksia (Requirements). Ne ovat mielensisäisiä sääntöjä siitä millainen sinun ja sinun maailmasi tulisi olla. Vaatimukset aktivoivat I-systeemin kytkemällä sen pois sen luonnollisesta lepotilasta, mistä seuraa toiminnanohjauksen heikentymistä ja stressin kokemuksia, koska vaatimukset pitävät yllä käsitystä itsestäsi viallisena, puutteellisena ja vahingoittuneena yksilönä (Storyline). I-systeemi toimii kuten noidankehä vaatimusten osalta – I-systeemin depressori (Depressor)sanoo ” en ole riittävän hyvä”, johon sen fiksaaja (Fixer) vastaa että, ”et ole yrittänyt vielä kaikkea, yritä enemmän niin onnistut”. Ajatusten kiertäessä tätä noidankehää mielekkääseen toimeen tarttuminen on vaikeaa.


I-systeemi palautetaan lepoon kolmessa vaiheessa


MBB-menetelmän käyttäminen stressin vähentämisessä perustuu kolmeen vaiheeseen. Ensimmäiseksi kiinnitetään huomio eri aistien kautta syntyviin havaintoihin kuuntelemalla, mitä ääniä ympäristöstä kuuluu, miltä siellä näyttää ja mitä aistimuksia kosketus- ja liikeaisti synnyttävät (Come to your senses). Maan vetovoima samoin kuin hengityskin ovat aina läsnä ja se todetaan myös aisteihin menemisen vaiheessa. Sen jälkeen ajatuksille annetaan nimet toteamalla, että ajatus on vain ajatus (Thought labeling). Kolmannessa vaiheessa tarkastellaan kartan (Map)avulla millaisia vaatimuksia depressori ja fixori tuottavat nähtäväksesi.


Kun pääset näiden kolmen vaiheen kautta palauttamaan I-systeemin lepoon, keho-mieli yhteys syntyy uudelleen (Mind body bridging), aivojen toiminnanohjauksesta vastaava neuroniverkosto aktivoituu (Executive functioning loop), vapaasti virtaavat ajatukset tuottavat laajempia näkökulmia tilanteeseen (Free thoughts), mikä heijastuu toiminnassa vaihtoehtojen löytymisenä (Free functioning). Keho ja mieli toimivat yhdessä mahdollistaen todellisen minän (True self) ja ympäröivän maailman kokemisen parhaalla tilanteeseen sopivalla tavalla.

Oman kokemukseni mukaan MBB menetelmän selkeys tukee aikaisemmin vähemmälle huomiolle jääneen kehollisuuden huomioimista psykoterapiassa. Ei ole kuitenkaan välttämättä kovin helppoa pyytää asiakasta kiinnittämään huomiotaan aisteihin, jos ei ole käyttänyt kehomenetelmiä aikaisemmin. MBB:ssa ei tehdä mitään erityisiä harjoitteita keholle vaan riittää, että hetkeksi pysähdytään aisteihin. Toinen, ehkä vielä voimakkaampi uusi vaikutus psykoterapiaan syntyy siitä, että MBB:ssa ei keskitytä asiakkaan taustahistoriaan, kuten useiden eri terapiasuuntauksien menetelmissä.


Suomen Mielenterveysseuran koulutuskeskus järjestää MBB koulutusta.


Lähde: Mind body workbook for stress: Effective tools for lifelong stress reduction & crisis management, Stanley H. Block, Carolyn Bryant Block with Andrea A. Peters,

53 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Ihmisen ja hevosen vuoropuhelu

Suomalaisen ratsastusterapian 20-vuotisjuhlavuoden tavoitteet näkyvyys ja tunnettuus toteutuivat EU-konferenssissa Wienissä huhtikuussa. Seitsemän suomalaista ratsastusterapeuttia matkasi kuulemaan uu

Psykoterapian vaikuttavuus vai tuloksellisuus

Helsingissä elokuussa 2008 pidetyn Psykologia 2008 -kongressin yleisteemana oli  ”Ottaaks aivoon?”. Kiinnostavia luentoja ja workshopeja oli enemmän kuin riittävästi, ja suurin osa niistä oli anniltaa

Oulun seudun psykologit ry

oulunseudunpsykologit@gmail.com

 

  • Black Facebook Icon

© 2018 Oulun seudun psykologit ry