• Admin

Lasten psyykkisten traumojen arviointi ja hoito (Psykologia-kongressin satoa 2010)

Suurin osa lapsista kokee vähintäänkin yhden psyykkisen trauman ennen täysi-ikäisyyttä. Lapsilla traumaperäisten psyykkisten häiriöiden riski on korkea. Selviytymiseen vaikuttavat kehitykselliset, resilienssi- ja haavoittuvuustekijät. Traumatisoituneiden lasten arviointiin ja hoitoon on kehitetty traumakeskeisiä menetelmiä, jotka eivät ole vielä tunnettuja eivätkä laajasti käytettyjä Suomessa.


Kansallisissa traumatisoivien tapahtumien psykososiaalisen tuen ja palveluiden ja traumaperäisten stressireaktioiden ja häiriöiden Käypä hoito-suosituksissa korostetaan traumatisoituneiden lasten arvioinnin ja hoidon erityispiirteitä.


Psykologiliiton kriisi- ja traumapsykologian toimikunnan Psykologia kongressissa 19.8järjestämään Lasten psyykkiset traumat, arviointi ja hoito -työpajaan osallistui noin 25 psykologia. Työpajassa esiteltiin tutkimustietoa lasten psyykkisestä traumatisoitumisesta, lasten traumaperäisten häiriöiden arviointimenetelmiä. Lisäksi tutustuttiin lasten traumapsykoterapiaan. Osallistujat perehtyivät uusimpaan tutkimustietoon lasten traumoista kehityksellisestä näkökulmasta. Esillä oli myös suomalaisten lastenpsykologien käyttämiä trauman arviointimenetelmiä ja traumakeskeistä psykoterapiaa tapausesimerkein.


Työpajan osallistujilta saadusta erinomaisesta palautteesta syntyi idea samanlaisen työpajan toteuttamisesta Oulussa syksyllä 2009 tai tammikuussa 2010 kunnianosituksena psykologin työlle ja pitkän työuran lasten ja perheiden parissa tehneelle Sisko Kuumola-Liimatalle.


Työpajan ohjaajat: Soili Poijula (Oy Synolon Ltd), Kirsi Peltonen (Tampereen yliopisto, psykologian laitos) Heikki Merimaa (TAYS, lastenpsykiatrian traumayksikkö) ja Sisko Kuumola-Liimatta (Oulun kaupunki, Lasten ja nuorten psykiatrinen työryhmä)

1 katselukerta

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Ihmisen ja hevosen vuoropuhelu

Suomalaisen ratsastusterapian 20-vuotisjuhlavuoden tavoitteet näkyvyys ja tunnettuus toteutuivat EU-konferenssissa Wienissä huhtikuussa. Seitsemän suomalaista ratsastusterapeuttia matkasi kuulemaan uu

Psykoterapian vaikuttavuus vai tuloksellisuus

Helsingissä elokuussa 2008 pidetyn Psykologia 2008 -kongressin yleisteemana oli  ”Ottaaks aivoon?”. Kiinnostavia luentoja ja workshopeja oli enemmän kuin riittävästi, ja suurin osa niistä oli anniltaa

Oulun seudun psykologit ry

oulunseudunpsykologit@gmail.com

 

  • Black Facebook Icon

© 2018 Oulun seudun psykologit ry